Bydgoskie Impresje Muzyczne

Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży

 

Bydgoszcz Musical Impressions

International Meetings of Youth Musicians